[WIN XP] Wykonywanie tekstowej listy struktury plików na nośniku

Dziś uwikłałem się następującym zagadnieniem. Otóż potrzebne mi było wykonanie listy plików dysku twardego z zachowaniem katalogów. W uproszczeniu chodziło mi o spis struktury katalogów i plików w nich zawartych. W wyniku googlowania otrzymałem całkiem interesujący sposób: wykorzystanie w konsoli cmd polecenia dir z przełącznikiem /s i przekierowanie go do pliku > spis.txt. Rezultat to dokładnie taka lista, o jaką mi chodziło.

Aby utworzyć opisywaną listę plików np. interesującego nas katalogu musimy:

  • Start > Uruchom > cmd
  • Wchodzimy na interesujący nas nośnij, np. e:
  • Wchodzimy do interesującego nas katalogu, np. cd teksty
  • Listujemy pliki i przekazujemy wynik do pliku tekstowego, np. dir /s > lista.txt
  • W wyniku powyższej operacji zostanie utworzony plik lista.txt z interesującą nas zawartością.